VODSTVO ZDRUŽENJA

JURE ČOH

Predsednik

ANŽE SONNENWALD

Podpredsednik

JERNEJ SEMOLIČ

Generalni sekretar

SAŠA KOČAR

Tajništvo

PREDSEDSTVO

 

Jure Čoh - Predsednik

Anže Sonnenwald - Podpredsednik

Daniel Kraljič - Član

Janez Grilc - Član

David Mcdowell Zor - Član

Jaka Vidmar - Nadomestni član

PGA Slovenija

Kersnikova 6

1000 Ljubljana

Slovenia

 

+386 1 433 04 70

info@pga.si