Združenje profesionalnih golfistov Slovenije ali PGAS je bilo ustanovljeno leta 1993. Istega leta je združenje postalo tudi član krovne evropske organizacije profesionalnih golfistov Confederation of Professional Golf. Člani združenja so profesionalni učitelji, asistenti, pripravniki, profesionalni igralci golfa in amaterji, ki pomagajo pri vodenju, organizaciji, strokovno-tehnični pomoči in administrativnem delu. Naši člani delajo v Sloveniji, Avstriji, Belorusiji, Bosni in Hercegovini, Italiji, Norveški, Srbiji, Španiji in Švici. PGAS deluje pa pravilih, ki jih je Confederation of Professional Golf postavila za vse svoje članice kot krovna organizacija v Evropi. Glavni cilji PGAS: izobraževanje članov, razvoj mladinskega golfa in razvoj golfa v Sloveniji.

Namen in cilji delovanja združenja so:
1. združevanje, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje profesionalnih učiteljev golfa in profesionalnih igralcev golfa v Sloveniji ter ostalih svojih članov,
2. sodelovanje in povezovanje z Golf zvezo Slovenije (GZS), sodelovanje in povezovanje s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, sodelovanje in povezovanje z lastniki in upravljalci golfskih igrišč ter golf klubi doma in v tujini, sodelovanje in povezovanje s profesionalnimi zvezami za golf drugih držav in z evropskim združenjem profesionalnih golfistov Confederation of Professional Golf,
3. stalno izobraževanje amaterskih igralcev golfa v Sloveniji,
4. organizacija in vodenje tekmovanj za profesionalne in amaterske igralce golfa,
5. popularizacija zdravega načina življenja s telesnokulturnim udejstvovanjem in golfom kot temeljno športno panogo,
6. razvijanje in utrjevanje etičnih vrednot pri igranju golfa,
7. vključevanje združenja v širše organizacijske oblike z enakimi ali podobnimi cilji v Sloveniji in tujini,
8. razvoj golfa v Sloveniji kot tekmovalne in rekreativne športne dejavnosti, s poudarkom na razvoju in publiciteti mladinskega golfa,
9. izpolnjevanje odločitev in postavljenih ciljev organov združenja.

Slovenski profesionalni golfisti so v glavnem PGA učitelji, kar pomeni, da je njihova osnovna dejavnost učenje. Imamo tudi nekaj članov, ki imajo naziv Profesionalni igralec, kar pomeni, da se profesionalno ukvarjajo z igranjem na turnirjih. V prihodnosti si tudi v Sloveniji želimo vzgojiti še kakšnega profesionalnega igralca golfa. To bo pripomoglo k večji prepoznavnosti Slovenije v svetu in k večjemu zanimanju pokroviteljev za ta šport pri nas.

Naši profesionalni golfisti na leto odigrajo kar nekaj turnirjev. Največje tekmovanje v Sloveniji se imenuje Slovenska častna lestvica, ki poteka že od leta 1994. Zadnja leta je to Pokal Slovenije – PGA Slovenija Tour, na katerem poleg profesionalcev nastopajo še najboljši slovenski amaterski igralci golfa.

Člani PGAS se udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj. Najboljša uvrstitev do sedaj je bilo 6. mesto na mednarodnem ekipnem prvenstvu učiteljev golfa leta 2003 v Španiji. Za odlično slovensko uvrstitev so bili zaslužni Daniel Kraljič, Janez Grilc in Bogdan Palovšnik.

Sodelujemo pri organizaciji PRO-AM turnirjev. Že tradicionalno smo prisotni tudi na Dnevih slovenskega golfa, kjer skušamo z demonstracijami navdušiti za golf še kakšnega bodočega golfista. Sodelujemo tudi na raznih promocijskih aktivnostih po vsej Sloveniji.

Osnovni načeli, ki ju širijo člani PGA Slovenije:
• množičnost golfa,
• etiketa golfa, ki je osnovna za to, da se bomo na zelenicah čim bolje počutili.


Povezave
Kontaktne številke in podatki o združenju