Sekcija za izobraževanje
Člani: Uroš Gregorič, Dušan Jurman, Bogdan Palovšnik, Jernej Semolič

Sekcija za izobraževanje skrbi za razvoj izobraževalnega sistema strokovnih delavcev v golfu in izvajanje programov izobraževanja. Člani PGA Slovenije aktivno sodelujejo pri usposabljanju strokovnih delavcev na nižjih stopnjah. Na eni strani poteka izobraževanje strokovnih delavcev za pridobitev novih strokovnih nazivov. Drugi del izobraževanja je dodatno izobraževanje za potrditev licenc strokovnih delavcev, ki ga morajo člani opravljati vsako leto. Sekcija je v prvi vrsti namenjena obstoječim strokovnim delavcem in seveda tudi dobrim amaterjem, ki želijo pridobiti znanje za učenje golfa. Cilj je vzpostaviti izobraževalni sistem, ki je priznan s strani PGAs Europe, in pokriva potrebe na slovenskem golfskem področju. Naučiti člane PGA Slovenije, da bodo uspešno vodili in izvajali najpomembnejše funkcije pri učenju golfa, organiziranju tekmovanj ter upravljanju z golf igrišči in pripadajočimi objekti. V tujini imajo podobne sekcije, saj je izobraževanje ena od najpomembnejših nalog vsakega PGA-ja.


Sekcija za mladinski golf
Člani: Matjaž Car, Omer Demirović, Aleš Gregorič, Grega Perne

Sekcija za mladinski golf je namenjena razvoju golfa med mladimi na slovenskem prostoru. PGA Slovenija je lahko v pomoč vsem vpletenim v mladinski golf. S strokovno literaturo in prireditvami lahko pripomoremo k bolj kakovostnemu delu učiteljev ter razumevanju staršev in mladine kakšna je razvojna pot golfista tekmovalca. Za dober vrh piramide je potrebna širina, tako da je v naslednjem obdobju predvsem treba vzpostaviti delovanje mladinskih sekcij po klubih, za to pa so potrebni ljudje, ki želijo delati z otroki.

Naloge sekcije:
• povezovati PGA učitelje, ki delajo z najmlajšimi,
• organizirati delovne kampe za otroke,
• organizirati oglede tekem PGA profesionalcev,
• poskrbeti za strokovno literaturo za delo z najmlajšimi.

Cilja sekcije sta strokovno podpreti učitelje v mladinskih pogonih ter navduševati mlade za športno pot v golfu. V prihodnosti si želimo večjo udeležbo slovenskih tekmovalcev na vseh nivojih profesionalnega golfa.

Glede na delovanje v tujini lahko rečemo, da imajo prednost države, kjer je golf razvit, saj imajo ogromno igralcev, ki živijo od golfa, in mladina ve, da s trudom in delom lahko nekaj doseže. Pri nas teh izkušenj za enkrat še ni, saj nimamo pravih vzornikov. Kar se strokovne plati tiče, imamo veliko znanj o razvoju mladih golfistov, primanjkuje pa nam izkušenj, mladinskih pogonov in strokovnih delavcev za mladino.


Sekcija za klube in igrišča
Člani: Jernej Semolič, Boris Kosuta, Slobodan Sibinčič

Namen sekcije za klube in igrišča je vzpostaviti učinkovito sodelovanje in komunikacijo članov PGA Slovenije z vodstvi klubov in igrišč.


Sekcija za tekmovanja
Člani: Anže Sonnenwald, Daniel Kraljič, Peter Čanaki

Glavna naloga tekmovalne sekcije je pripraviti pogoje tekmovanj članov PGAS. V zadnjih letih organiziramo serijo tekmovanj PGA SLO TOUR, na katerih poleg naših članov lahko nastopajo tudi najboljši amaterski igralci golfa. Vodimo dve lestvici, in sicer skupno lestvico, kjer vodimo vse udeležence, in Slovensko častno lestvico (angl. Order of Merit), kjer nastopajo samo člani PGA Slovenije. Te tekme so tudi izbirne tekme za nastop na mednarodnem ekipnem prvenstvu učiteljev golfa. Prav tako naj bi bila naša glavna naloga tudi priprava programa za financiranje tekmovalnega golfa v Sloveniji.

Cilj sekcije je, da z organizacijo samih tekem in s programi poskrbimo za razvoj tekmovalnega golfa med našimi člani ter mladimi slovenskimi igralci golfa.

Podobno sekcijo imajo vsi razviti PGA-ji, saj sta tekmovalni golf in organizacija golf turnirjev zelo privlačna tudi za sponzorje.


Sekcija za "fitting"
Člani: Viljem Kern, Janez Grilc, Adem Osmančević, Boštjan Primec

Sekcija za fitting je namenjena izobraževanju PRO-jev in tekmovalcev na področju palic in njihovega delovanja ter ozaveščanju golfistov o pomembnosti primernih palic. Izvaja tudi fitting reprezentance in drugih golfistov. Ker je zaradi reklam precej zmede na področju golf palic in veliko neresničnih mitov o delovanju palic, želimo golfiste poučiti o osnovah delovanja palic in njihovi primernosti za določenega igralca. Govorimo seveda o osnovah, ki pa lahko bistveno pripomorejo k boljši igri.

Izobraževanja se izvajajo na več nivojih:
• seminarji za PRO-je in reprezentanco,
• razni članki in predavanja za golfiste,
• PRO-ji ob delu z učenci ...

Cilj je dvigniti nivo znanja in zavedanja o palicah tako v tekmovalnem kot rekreativnem golfu. S tem bi zagotovili, da bi čim več golfistov igralo s primernimi palicami ter tako s pomočjo učiteljev dosegalo boljše rezultate na turnirjih in uživalo v tem prekrasnem športu. Fitting in delovanje palic je sestavni del izobraževanja PRO-jev in večinoma tudi tekmovalcev povsod po svetu.


Sekcija za fitnes in zdravje
Člani: Anton Majhen, Jurij Čoh, Aleš Gregorič, Matej Dolenc, Irwin Murić, Roman Puhek

Namen sekcije za fitnes in zdravje je predstaviti vsem članov PGA Slovenije povezavo med tremi področji: golf zamah, telesno pripravo in prehrano. Področja, ki so v drugih športih že vrsto let neločljivo povezana, so dandanes vključena tudi v sodobni trening golf igralcev. Takšen pristop se uporablja lahko za igralce na vseh nivojih.

Vsako področje je precej obsežno in običajno povezuje delovnje treh različnih strokovnjakov, ki vsi skupaj strmijo k istemu cilju »narediti čim boljšega igralca golfa«. Prav zaradi tega je zelo pomembna njihova medsebojna usklajenost v delovanju, da s skupnimi močmi in znanjem lažje dosežemo skupni cilj.

Cilji sekcije:
• organizirali interaktivno delavnico za PGA člane vsaj enkrat letno,
• predstaviti in podpirati sodelovanja v ekipi (učitelj, telesni trener, nutricionist),
• dvigniti zavedenje pomembnosti posameznega področja in prikazati njihovo medsebojno povezanost.


Sekcija za ženski golf
Člani: Maja Virant, Metka Jamar, Milena Kalaacunn, Magdalena Koritnik

Sekcija je namenjena slovenskim golfistkam vseh generacij in vseh nivojev igranja. Golfistke lahko izbirajo med dogodki, ki jih sekcija organizira s pomočjo PGA Slovenije in golfskih igrišč:
• zabavni turnirji za določene skupine golfistk,
• razna predavanja (psihologija golfa, swing-flex terapija, prilagoditve golfskih palic …),
• predstavitve golfa za vse, ki jih golf zanima ...

Enkrat mesečno se na spletni strani PGA Slovenije in Facebook profilu PGA Slovenije objavljajo golfistkam namenjene novičke (obvestila o aktualnih dogodkih in izobraževanjih, oprema za golfistke, nasveti za boljšo igro, intervjuji z znanimi golfistkami …)

Cilji ženske sekcije:
• organizirati nekaj golfskih dogodkov in izobraževanj za ženske,
• vzpodbujati obstoječe in potencialne golfistke, da se udeležujejo njim namenjenih dogodkov,
• nuditi ažurne informacije o golfskih dogodkih, ki jih organizira sekcija,
• promovirati ženski golf.


Sekcija za seniorje
Člani: Goran Tomić, Boris Kosuta, Ljubo Koritnik, Renato Krajnc, Boštjan Primec


Spoznaj in igraj golf


Slovenija igra golf. Spoznaj golf tudi ti!

Preberite več o tečaju Slovenija igra golf.