V ponedeljek 29. 6. 2015 je v sejni sobi klubske hiše Diners Golf & Country Cluba v Smledniku potekal redni letni Zbor članov PGA Slovenije.

Predsednik Boris Kosuta je podal poročilo o delovanju združenja v letu 2014. Svoja poročila  o delovanju v preteklem letu in planih za prihodnje leto so podali vsi vodje sekcij:

• Uroš Gregorič - sekcija za izobraževanje
• Matjaž Car - sekcija za mladinski golf
• Bogdan Palovšnik – sekcija za tekmovanja
• Irwin Murić - sekcija za fitnes in zdravje
• Vili Kern - sekcija za fitting
• Anže Sonnenwald - sekcija za klube in igrišča
• Maja Virant - sekcija za ženski golf je bila opravičeno odsotna in njeno poročilo je podal Boris Kosuta
• Boris Kosuta - sekcija za seniorje

Finančno poročilo za leto 2014 je predstavil Slobodan Sibinčič.

Vsa poročila za leto 2014 in plani dela za 2015 so bili soglasno sprejeti.

Zbor članov se je zaključil s koristnimi predlogi članov in plodno diskusijo.


Povezave
• Več novic