Golf zveza Slovenije razpisuje strokovno usposabljanje za naziv Vaditelj golfa, ki se bo izvajalo od 1. 10. 2017 do 31. 1. 2018 na Fakulteti za šport in golf igrišču Diners Club Ljubljana.

Kandidati bodo tekom usposabljanja osvojili teoretična in praktična znanja za vodenje ter organiziranje mladinskih treningov v okviru klubskih programov pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj ali izobraženega kadra. Poleg golfskega dela bodo predavanja tudi iz športne psihologije, prve pomoči, okoljevarstva, osnov trženja in osnov športnega treniranja.

Vpisni pogoji za pristop k usposabljanju so dokončana V. stopnja izobrazbe, polnoletnost in veljaven EGA hendikep 11,4 ali bolje.

Prijavnico in razpis dobite na tej povezavi.