Dne 21.10.2021, so v Združenju profesionalnih golfistov Slovenije potekale redne volitve za predsednika in organe združenja. Novi predsednik združenja je postal profesionalni učitelj golfa, Jurij Čoh. Člani združenja so mu izkazali prepričljivo in enotno podporo, saj so ga podprli z 32 glasovi za, 1 član se je glasovanja vzdržal. Podpredsednik združenja je Anže Sonnenwald, generalni sekretar Jernej Semolič, predsedstvo pa sestavljajo Janez Grilc, Daniel Kraljič in David McDowell Zor.

Predsednik združenja PGA Slovenija se je najprej zahvalil dosedanjemu vodstvu za opravljeno delo, nato pa na kratko povzel prednostne naloge združenja v novem mandatu. »Oznaka PGA ima v golfskem svetu posebno mesto in veljavo. Je sinonim za dodano vrednost in kvaliteto, zato želim, da društvo tudi v prihodnje zasleduje takšne vrednote in ne postane del trenda zniževanja standardov, ki smo mu žal priča v slovenskem golfu že nekaj časa. V društvu se bomo trudili, da pri izobraževanju novih golfistov in ostalih dejavnosti združenja zagotovimo visok strokoven nivo delovanja, hkrati pa vedno spoštujemo načela, tradicijo in duha golfske igre.

Kot prednostne naloge je novi predsednik navedel krepitev prepoznavnosti blagovne znamke PGA Slovenija, kot najvišje strokovne avtoritete na področju golfa pri nas in ozaveščanje o pomembnost vključevanja članov PGA Slovenija - profesionalnih učiteljev golfa, v procese izobraževanja mladih igralcev in začetnikov, ter njihovo dodano vrednost na igriščih in v golfskih klubih.

Predsednik je še dodal, da bo poskušal skupaj z drugimi deležniki in organizacijami v golfu, poiskati rešitve in načine za dvig nivoja golfa v Slovenij in njegov pravilen razvoj v prihodnje.