PGA Slovenije je v začetku marca 2016 prejelo priznanje PGAs of Europe za program usposabljanja strokovnih delavcev v golfu. Priznanje je velik korak za PGAS, saj se je sistem usposabljanja usklajeval z zahtevami PGAs of Europe od leta 2000.

Ena glavnih nalog vsakega PGA združenja je izobraževanje svojih članov in tako ima tudi PGAs of Europe postavljene visoke standarde na področju izobraževanja, ki jih morajo članice izpolnjevati, če želijo imeti program usposabljanja mednarodno priznan. V novem sistemu usposabljanja, imenovanem EELS (European Education Level System), obstajajo tri področja in sicer:

• Učenje in treniranje
• Golf tekmovanja
• Golf industrija

Področje »Učenje in treniranje« se navezuje na učenje in treniranje golfa ter je po globini in širini najbolj obsežno področje v sistemu izobraževanja. Področje »Golf tekmovanja« se navezuje na izvedbo tekmovanj in velikih športnih dogodkov, področje »Golf industrija« pa podaja znanja s področja upravljanja, vodenja in trženja golf igrišča ter njihovih storitev.

Pri našem strokovnem usposabljanju sodelujejo predavatelji s Fakultete za šport, Pedagoške fakultete, Ekonomske fakultete, člani PGA Slovenije in Golf zveze Slovenije ter drugi priznani domači in tuji predavatelji. Poleg samega učenja golfa, je bil sistem v zadnjih letih dopolnjen tudi s predavanji s področja vodenja tekmovanj, golf pravil ter na koncu je vse skupaj dobro podprto še s trženjskimi znanji.

Za vse člane PGAS to pomeni, da diploma strokovne usposobljenosti, ki velja na ozemlju Slovenije, velja tudi v tujini ter hkrati omogoča boljše izhodišče za tiste, ki delajo v tujini.

V PGAs of Europe je 33 članic. Od teh imajo priznan sistem strokovnega usposabljanja 12 članic po starem sistemu (pred letom 2014) in 3 članice po novem sistemu.

Tudi obstoječe članice bodo morale v naslednjih letih opraviti ponovno oceno sistema usposabljanja. PGAS je hkrati tudi edina članica v zadnjih letih, katera je pridobila priznanje in je najmanjša članica, ki ima svoj sistem usposabljanja sedaj tudi mednarodno priznan.


Povezave
• Več novic